Јавне набавке -2020


Датум Назив Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештења, питања, одговори Одлуке
19. 02. 2020. Јавна набавка – бензин Позив за подношење понуда - бензин Конкурсна документација - бензин
18. 02. 2020. Јавна набавка – евро дизел Позив за подношење понуда - евро дизел Конкурсна документација - евро дизел
10. 02. 2020. Јавна набавка – цемент Позив за подношење понуда - цемент Конкурсна документација - цемент
05. 02. 2020. Јавна набавка – камени агрегат Позив за подношење понуда - камени агрегат Конкурсна документација - камени агрегат
04. 02. 2020. Јавна набавка – уље за ложење нискосумпорно специјално гориво – мазут НСГ – С Позив за подношење понуда – уље за ложење нискосумпорно специјално гориво – мазут НСГ - С Конкурсна документација – уље за ложење ниско сумпорно специјално гориво – мазут НСГ - С

План јавних набавки за 2020. годину