Производња

асфалта и бетона

технички капацитет 40 т/часу асфалта, односно годишње 60.000 т/асфалта

Изградња

Изградња путева

и ауто путева; изградња, одржавање и реконструкција улица и путева у граду

Одржавање

Одржавање саобраћајница

свих категорија, тротоара и одржавање светлосне и вертикалне сигнализације

Извођење радова

Сигнализација

Асфалтирање

Изградња паркинга

Реконструкција

Одржавање саобраћајница